یادداشت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یادداشتی به صدر اعظم در باب صدور فرمان واگذاری سیصد تومان مواجب به میرزا محمد خان به خط شکسته تحریری و فاقد تاریخ دارای کاغد نخودی رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۳۶۰
موضوع اثر : صدر اعظم
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان