مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین آقا علی و آقا نصرالله فرزندان آقا عباس با آقا میرزا عبدالوهاب پیرامون املاک موروثی پدرشان در قریه بابوکان ماربین اصفهان به خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۰ مهر بر روی سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۴۲۶
موضوع اثر : واگذاری املاک
تاریخ خلق : ۲۷ رمضان ۱۲۹۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان