مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حوابیگم دختر آقا میر محمد بابوکانی و آقا میرزا عبدالوهاب پیرامون واگذاری یک طاق از قریه بابوکان ماربین اصفهان به خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۳ مهر بر روی سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۴۰۵
موضوع اثر : واگذاری املاک
تاریخ خلق : ۲۳ رجب ۱۲۸۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان