مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین میرزا محمد بن آقا سلیم بابوکانی با آقا میرزا عبدالوهاب پیرامون واگذاری املاک در قریه بابوکان ماربین اصفهان به خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و ۹ مهر بر روی سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۴۳۲
موضوع اثر : واگذاری املاک
تاریخ خلق : ۲۷ شوال ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان