مصالحه نامه زندیه

نظر شما:

مصالحه نامه بین نصرالله و علی فرزندان عباس بابوکانی و آقا میرزا عبدالوهاب پیرامون واگذاری املاک در قریه بابوکان ماربین اصفهان به خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم و ۹ مهر بر روی سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۴۳۱
موضوع اثر : واگذاری املاک
تاریخ خلق : ۲۶ شوال ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان