نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی محمد علی به حاجی محمد حسین تاجر کازرونی پیرامون ارسال برات و فروش اقلام به تاریخ ۱۳۱۰ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و یک مهر بر روی پاکت نامه
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۳۵۷
موضوع اثر : نامه ی محمد علی به حاجی محمد حسین تاجر کازرونی
تاریخ خلق : ۱۱ رجب ۱۳۱۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : کیوان بخشی
برچسب‌ها : قاجاریه, برات
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان