نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی [حاج محمد حسن] به حاجی محمد حسین تاجر کازرونی پیرامون حواله وجه و خرید اقلام به تاریخ ۱۳۱۰ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و یک مهر بر رو ی پاکت نامه
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۳۵۸
موضوع اثر : نامه ی [حاج محمد حسن] به حاجی محمد حسین تاجر کازرونی
تاریخ خلق : ۱۵ رمضان ۱۳۱۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : کیوان بخشی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان