نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج ابراهیم بوشهری به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی در خصوص فروش زدو و ارسال مهلب و پارچه به تاریخ ۱۳۲۶ق و خط شکسته‌تحریری. دارای کاغذ نخودی رنگ و فاقد مهر.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۲۰۹
موضوع اثر : نامه حاج ابراهیم بوشهری به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۶ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه, پارچه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان