رسید پرداخت مال الاجاره مزرعه کهریز و شوراب در ۱۳۵۴ق. پهلوی

نظر شما:

رسید پرداخت جو از بابت مال الاجاره مزرعه کهریز و شوراب توسط علی لایقی به عبدالعزیز جهانسوز به تاریخ ۱۳۵۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۸۶
پدید آورندگان : عبدالعزیز میرزا جهانسوز (پدیدآور)
موضوع اثر : مال الاجاره مزرعه کهریز و شوراب
تاریخ خلق : ۱۹ رجب ۱۳۵۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان