مبایعه دو اصله درخت گردو به تاریخ ۱۲۹۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین علی محمد هرزویلی با حاجی محمدباقر قزوینی پیرامون واگذاری دو اصله درخت گردو به تاریخ ۱۲۹۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۴۷
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۶ ربیع‌الثانی ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان