پاسخ اداره کل طرق و شوارع مشهد به حسین آقا ملک پهلوی

نظر شما:

پاسخ اداره کل طرق و شوارع مشهد به حسین آقا ملک به شماره ۲۷۵ در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۰۸ راجع به مخارج پل های چناران
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۳۷
موضوع اثر : مخارج پل های چناران
تاریخ خلق : ۲۷ آذر ۱۳۰۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان