پرداخت قبض اشتراک ۴ ساله روزنامه گلشن توسط حسین آقا ملک پهلوی

نظر شما:

قبض اشتراک روزنامه گلشن در سالهای ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹ شمسی با درج نمره و مبلغ که توسط حسین آقا ملک پرداخت شده است
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۳۱
پدید آورندگان : روزنامه گلشن (پدیدآور)
موضوع اثر : اشتراک سالانه
تاریخ خلق : ۱۳۰۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران, کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان