قبض اشتراک سالانه روزنامه اطلاعات دی ۱۳۱۱ پهلوی

نظر شما:

قبض اشتراک سالانه روزنامه اطلاعات دردی ۱۳۱۱ که توسط حسین آقا ملک پرداخت شده است
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۶۳
پدید آورندگان : روزنامه اطلاعات (صادر کننده)
موضوع اثر : آبونمان
تاریخ خلق : دی ۱۳۱۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان