دعوتنامه کفیل فرماندهی فوج بهرامی به جشن ۲۵ آذر ۱۳۰۸ پهلوی

نظر شما:

دعوتنامه کفیل فرماندهی فوج بهرامی لشگر شرق وزارت جنگ برای شرکت در جشن ۲۵ روز تاسیس فوج سوار بهرامی احتمالا از حسین آقا ملک آذر ۱۳۰۸
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۷۰
تاریخ خلق : ۲۵ آذر ۱۳۰۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : اجاره نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان