نامه حسین آقا ملک به محکمه صلح مشهد رضوی بهمن ۱۳۰۸ پهلوی

نظر شما:

نامه حسین آقا ملک به محکمه صلح مشهد رضوی به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۸ برا ی درخواست سند انتقالی کته شمشیر برای محاکمه آقایان صادقیانی و موید ثابتی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۱۰
پدید آورندگان : حسین آقا ملک (نویسنده)
موضوع اثر : قضائی
تاریخ خلق : ۲۸ بهمن ۱۳۰۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان