نامه کمیسیون ابتیاع وزارت جنگ به حسین آقا ملک در شهریور ۱۳۱۰ پهلوی

نظر شما:

نامه کمیسیون ابتیاع لشگر وزارت جنگ به حسین آقا ملک پیرامون حمل گندم در شهریور ۱۳۱۰
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۶۶
پدید آورندگان : وزارت جنگ، کمیته ابتیاع لشگر (صادر کننده)
موضوع اثر : حمل گندم
تاریخ خلق : ۲۸ شهریور ۱۳۱۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان