یادداشتی درباره ارسال وصیتنامه حسن ملک التجارعراقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یادداشتی درباره ارسال سواد وصیتنامه حاج حسن ملک التجارعراقی به میرزا سید علیدر شعبان ۱۳۳۴
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۶۵
پدید آورندگان : محمدباقر (نویسنده)
موضوع اثر : وصیتنامه
تاریخ خلق : ۵ شعبان ۱۳۳۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : طغرا, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان