برگه معرفی خط متن و سجلات جمعی از علمای تهران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

برگه معرفی خط متن و سجلات جمعی از علمای تهران
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۱۹
موضوع اثر : معرفینامه
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, سجلات
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان