درهم تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره تیموری
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۰
تاریخ خلق : از ۷۷۱ قمری (قرن ۸) تا ۹۰۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان