درهم تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

درهم نقره تیموری
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۱
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۸) تا قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط کوفی, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان