سکه نقره محمود جغتایی و تیمور کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره محمود جغتایی و تیمور کورکانی
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۱۲
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۹) تا قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط کوفی, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان