سکه نقره امیر تیمور کورکانی و محمود جغتایی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره امیر تیمور کورکانی و محمود جغتایی
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۱۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان