سکه نقره محمود جغتایی، شاه رخ و تیمور کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره محمود جغتایی، شاه رخ و تیمور کورکانی
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۱۱
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۸) تا قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان