درهم تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره تیموری
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۴۳
تاریخ خلق : از ۷۷۱ قمری (قرن ۸) تا ۹۰۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان