سکه فلوس صفوی صفویه

نظر شما:

سکه فلوس صفوی (کاملا ساییده شده است)
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۷۱
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۱۱۶۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان