سکه نقره میرزا ابوالقاسم بابر تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره میرزا ابوالقاسم بابر تیموری
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۰۲
تاریخ خلق : از ۷۷۱ قمری (قرن ۸) تا ۹۰۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان