سکه نقره آل بویه آل بویه (بوییان)

نظر شما:

سکه نقره آل بویه
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۷۷
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل بویه (بوییان) روی بر خط زمان