درهم نقره حجاج بن یوسف اموی امویان ۶۶۱ میلادی (قرن ۷) - ۷۵۰ میلادی (قرن ۸)

نظر شما:

درهم نقره حجاج بن یوسف اموی، (۷۶ ه.ق/ ۶۹۵ م) روی سکه:نیم تنه راست شاه باریش و موی آراسته،گردنبند، تاجی با دو نوار جواهرنشان روی پیشانی، کرسی گنبدی کنگره دار با یک کنگره نیم رخ و دیگری تمام رخ که از میانه آن محوری به سمت بالا رفته،که از وسط آن دو بال خارج شده و در راس آن علامت هلا ل ماه وستاره دیده می شود. پشت سرشاه علامت ستاره پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته، دو نفر درحالی که میله ای تکیه داده اند ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود.
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۲
تاریخ خلق : ۷۶ قمری (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
منابع :
  • walker ، john ، a catalogue of the arab-sassanian coins in the british museum,university press ، - ، - ، - ، ۱۹۴۱ ، از صفحه تا صفحه
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی امویان روی بر خط زمان