سکه مسی عرب ساسانی امویان ۶۶۱ میلادی (قرن ۷) - ۷۵۰ میلادی (قرن ۸)

نظر شما:

سکه مسی عرب ساسانی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۶۱
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی امویان روی بر خط زمان