سکه عرب - ساسانی

نظر شما:

سکه نقره عرب - ساسانی روی سکه:نیم تنه راست شاه با ریش و موی آراسته ، لباسی زره مانند، تاجی با نواری روی پیشانی که در پشت سر گره خورده. کرسی گنبدی و روبروی صورت شاه علامت هلال ماه و ستاره است ، دو ردیف حاشیه با سه علامت هلال ماه و ستاره اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: طاقی هلالی در مرکزتصویرکه نیزه ای در وسط آن دیده می شودکه نواری در گلوگاه پیکان آن گره خورده، سه ردیف حاشیه با چهار علامت هلال ماه و ستاره و دو نقطه در طفین آن در اطراف تصویر مرکزی، یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی و نوشته ها
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۸
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
منابع :
  • walker ، john ، a catalogue of the arab-sassanian coins in the british museum ، - ، - ، - ، ۱۹۴۱ ، از صفحه ۲۴۰ تا صفحه
برچسب‌ها :