سکه ی نقره شمس الدوله بویه ای آل بویه (بوییان)

نظر شما:

سکه ی نقره شمس الدوله بویه ای، ضرب المحمدیه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۰۹۷۳
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل بویه (بوییان) روی بر خط زمان