سکه نقره شاه عباس دوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه عباس دوم صفوی، ضرب حویزه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۵۸
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان