سکه نقره قرایوسف و پیر بوداق قراقویونلو ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

سکه نقره قرایوسف و پیر بوداق، امرای قراقویونلو، ضرب بدلیس
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۴۳
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان