سکه ی نقره شاه اسماعیل اول صفوی صفویه

نظر شما:

سکه ی نقره شاه اسماعیل اول صفوی، ؟۹۲ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۷۱
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان