سکه ی نقره شاه اسماعیل اول صفوی صفویه

نظر شما:

سکه ی نقره شاه اسماعیل اول صفوی، ضرب شماخی، ۹۲۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۰۱
تاریخ خلق : ۹۲۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان