سکه ی نقره مامون خلیفه عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

سکه ی نقره، مامون، خلفای عباسی، ضرب مدینه السلام، ۲۰۲ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۹۱۷
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۲۰۲ قمری (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان