سکه ی نقره ی طغاتیمور ایلخانی ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ی طغاتیمور ایلخانی، ضرب سلطانیه، احتمالا ۷۳۹ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۶۰
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :