سکه مس، سلطان عبدالمجید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه مس، سلطان عبدالمجید اول عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۲۷۵ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۵۱۱
تاریخ خلق : ۱۲۷۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مسی کدر شده
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :