سکه نقره یعقوب صفاری صفاریان ۲۴۷ قمری (قرن ۳) - ۲۸۷ قمری (قرن ۳)

نظر شما:

سکه نقره یعقوب صفاری
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۶۱۵۴
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفاریان روی بر خط زمان