سکه مسی سنجرشاه زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مسی ، سنجرشاه ،زنگیان الجزیره ،(۵۷۶-۶۰۵ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۷۱
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :