سکه مس سلیمان بن قلیچ ارسلان سلجوقیان روم سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه مس ، سلیمان بن قلیچ ارسلان، سلجوقیان روم (۵۹۲-۶۰۰ ه.ق )، محل ضرب احتمالا توقات یا مدینه قیصریه ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۹۶ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۸۸
رنگ : مسی با زنگار سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :