​کارگاه مرمت چوب

​کارگاه مرمت چوب

کارگاه مرمت چوب

کارگاه آموزشی «مرمت چوب» هم‌زمان با برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی هنری «ماه هشتم» در کتابخانه و...

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - نوع رویداد: مراسم‌ها