کتابخانه و موزه ملی ملک خدمات غیر حضوری به پژوهشگران ارایه می‌دهد

کتابخانه و موزه ملی ملک، با هدف روشن نگاه‌داشتن چراغ پژوهش و تولید آثار فرهنگی در وضعیت کنونی توقف خدمات نهادهای فرهنگی به دلیل پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، خدمات خود را به پژوهشگران حوزه کتاب به ویژه نسخه‌های خطی، به گونه غیر حضوری ارایه می‌دهد.

کتابخانه و موزه ملی ملک خدمات غیر حضوری به پژوهشگران ارایه می‌دهد

راهکار بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برای روشن نگاه‌داشتن چراغ پژوهش و تولید آثار فرهنگی

کتابخانه و موزه ملی ملک خدمات غیر حضوری به پژوهشگران ارایه می‌دهد

کتابخانه و موزه ملی ملک، با هدف روشن نگاه‌داشتن چراغ پژوهش و تولید آثار فرهنگی در وضعیت کنونی توقف خدمات نهادهای فرهنگی به دلیل پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، خدمات خود را به پژوهشگران حوزه کتاب به ویژه نسخه‌های خطی، به گونه غیر حضوری ارایه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، با توجه به توقف فعالیت و خدمت‌رسانی حضوری همه نهادها و مرکزهای فرهنگی کشور به دلیل احتمال گسترش ویروس کرونا، علاقه‌مندان و مخاطبان کتابخانه و موزه ملی ملک به ویژه درخواست‌کنندگان تصویر نسخه‌های خطی، کتاب‌های چاپ سنگی و آثار موزه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک همچنان می‌توانند خدمات غیر حضوری از بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران بگیرند. کارشناسان کتابخانه‌ای و موزه‌ای موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برآن‌اند ماموریت خود را در گسترش دانش و آگاهی، به اندازه توان و امکانات اداری همچون گذشته پی بگیرند. پژوهشگران بدین‌ترتیب می‌توانند در صورت نیاز درخواست‌هایشان را برای دریافت تصویر آثار گنجینه نسخه‌های خطی و چاپ سنگی و آثار موزه‌ای آثار کتابخانه و موزه ملی ملک را به ایمیل‌های زیر بفرستند. در صورت امکان در مکان درج نشانی دریافت‌کننده ایمیل، هر سه نشانی زیر نوشته شود.

library@maleklibrary.org

info@malekmuseum.org

tafreshi2000@yahoo.com

همچنین در صورت نیاز به دریافت آگاهی‌ها و راهنمایی‌های بیش‌تر می‌توانند در ساعت‌های اداری (۸ تا ۱۶:۳۰) با کتابدار کتابخانه و موزه ملی ملک (آقای سمندری) به شمار تلفن 09191049923 تماس بگیرند.

نمونه متن درخواست اولیه برای تصویر نسخه‌های خطی و چاپ سنگی و آثار موزه‌ای را برای الگوبرداری، در زیر می‌توانید دریافت کنید؛

شناسه‌برگ درخواست اولیه برای تصویر نسخه‌های خطی و چاپ سنگی و آثار موزه‌ای

برچسب‌ها:

نظر شما: