نمایش 1800 بنر از آثار نفیس کتابخانه و موزه ملی ملک در خیابان‌های پایتخت

همکاری خلاقانه کتابخانه و نخستین موزه وقفی خصوصی ایران با سازمان زیباسازی شهر تهران نمایش ۱۸۰۰ بنر از آثار نفیس کتابخانه و موزه ملی ملک در خیابان‌های پایتخت سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، گوشه‌ای از گنجینه آثار نفیس موزه‌ای نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران را در قالب بنرهایی بزرگ به خیابان‌های پایتخت آورد.

نمایش 1800 بنر از آثار نفیس کتابخانه و موزه ملی ملک در خیابان‌های پایتخت

​به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، سازمان زیباسازی شهر تهران در همکاری با موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، در هزار و 800 نقطه از مناطق بیست و دو گانه پایتخت، بنرهای به اندازه 3 متر، دربرگیرنده نام‌های پروردگار از مرقع خطی «اسماءالله و اسماء نبوی» را به مناسبت ماه رمضان به نمایش درآورده است. این نسخه نفیس خطی که به خط ثلث خوش‌نویسی شده است، به سده 10 هجری (دوره صفوی) تعلق دارد و به شماره ثبت 6013 در گنجینه خطی کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می‌شود. 

برای نخستین بار است که با همکاری یک سازمان شهری و یک موزه، تصویر آثار نفیس موزه‌ای در قالب بنرهای به تعداد زیاد بر خیابان‌های تهران نقش می‌بندد. موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، تصویرهای برگرفته از مرقع خطی «اسماءالله و اسماء نبوی» را به تازگی در اختیار سازمان زیباسازی شهر تهران قرار داده است تا این نهاد متولی شهرآرایی در پایتخت با بهره‌گیری از تصویرهای این اثر نفیس، از دریچه یک نسخه خطی 500 ساله، خیابان‌های تهران را در ماه رمضان به نام‌های پروردگار زینت بخشد.
اکنون در منطقه یک، به نیاوران، فرمانیه، پارک‌وی، تجریش، در منطقه 2 به مرزداران و گیشا، در منطقه 3، به میرداماد، دولت، افریقا، در منطقه 4 به بزرگ‌راه‌های امام علی، صیاد شیرازی و زین‌الدین و خیابان‌ها و گذرگاه‌های دیگر مناطق تهران این بنرها به نمایش درآمده است و می‌توان از دریچه آن‌ها با تماشای نام‌های پروردگار، به تاریخ هنر و فرهنگ ایرانی- اسلامی در عصر صفوی سفر کرد.

نظر شما: