آن‌جا که حال آثار تاریخی و نسخه‌های خطی خوب می‌شود ...

«کارگاه حفاظت و مرمت» کتابخانه و موزه ملی ملک جایی‌ست که زخم‌های ناگزیر از گذرِ زمان بر تنِ یادگارهای تاریخی بهبود می‌یابد؛ همان‌جا که «حال» آثار تاریخی و نسخه‌های خطی «خوب» می‌شود؛ آرامش‌گاهی برای یادگارهای برجای‌مانده از هنر پیشینیان ...

آن‌جا که حال آثار تاریخی و نسخه‌های خطی خوب می‌شود ...

کارگاه حفاظت و مرمت کتابخانه و موزه ملی ملک

آن‌جا که حال آثار تاریخی و نسخه‌های خطی خوب می‌شود ...

«کارگاه حفاظت و مرمت» کتابخانه و موزه ملی ملک جایی‌ست که زخم‌های ناگزیر از گذرِ زمان بر تنِ یادگارهای تاریخی بهبود می‌یابد؛ همان‌جا که «حال» آثار تاریخی و نسخه‌های خطی «خوب» می‌شود؛ آرامش‌گاهی برای یادگارهای برجای‌مانده از هنر پیشینیان ...

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه حفاظت و مرمت این گنجینه یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین بخش‌ها در پاسداری و نگهداری از آثار تاریخی به شمار می‌آید. آن دسته از آثار تاریخی، نسخه‌های خطی و دیگر میراث‌های دیرینه این گنجینه، زمانی که رسیدگی و مرمت نیاز داشته باشند، به این کارگاه ره می‌سپارند. کارشناسان و متخصصان حفاظت و مرمت اشیای تاریخی در این کارگاه، سخت‌کوشانه برآن‌اند یادگارهای فرهنگی- تمدنی پیشینیان را که در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک آرام گرفته‌اند، به روش‌های نوین و روزآمد حفاظت، آسیب‌زدایی و مرمت کنند.

گنجینه آثار تاریخی و نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک وام‌دار آنانی است که در این کارگاه موی‌شکافانه در قلمروی هنر مرمت گام برداشته‌اند.

برچسب‌ها:

نظر شما: