سومین نشست نمایشگاه بایسنغر در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

کتابخانه و موزه ملی ملک، سومین نشست نمایشگاه بایسنغر را به مناسبت برپایی نمایشگاه «کارگاه بایسنغر» برگزار می‌کند.

سومین نشست نمایشگاه بایسنغر در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

با سخنرانی ابوالعلا سودآور، کیانوش معتقدی و نوشاد رکنی

سومین نشست نمایشگاه بایسنغر در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

کتابخانه و موزه ملی ملک، سومین نشست نمایشگاه بایسنغر را به مناسبت برپایی نمایشگاه «کارگاه بایسنغر» برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، در این نشست که روز سه‌شنبه 14 آذر 1402 از ساعت 15 برپا می‌شود ابوالعلا سودآور و کیانوش معتقدی درباره «بررسی خاستگاه و نظریات مرتبط با قرآن بایسنغر میرزا» و نوشاد رکنی با موضوع «بررسی دیوان خواجو از کارگاه بایسنغر» سخنرانی می‌کنند.

سومین نشست نمایشگاه بایسنغر در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» در کنار نمایشگاه «کارگاه بایسنغر» برگزار می‌شود. کتابخانه و موزه ملی ملک دوستداران فرهنگ و هنر را به حضور در این نشست فرامی‌خواند.

نمایشگاه «کارگاه بایسنغر»، منتخب آثار هنری مرتبط با بایسنغر میرزای تیموری را دربرمی‌گیرد. این نمایشگاه از روز سه‌شنبه 30 آبان تا روز پنج‌شنبه 30 آذر 1402 در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران میزبان دوستداران هنر درخشان این سرزمین در دوران تیموری خواهد بود. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه به گونه مجازی به کارگاه پرآوازه بایسنغر میرزا، امیرزاده تیموری خواهند رفت؛ کارگاهی که شاهکارهای بزرگ هنر ایران در آن روزگار همچون قرآن بایسنغری و شاهنامه بایسنغری در آن‌جا آفریده شدند.

برچسب‌ها:

نظر شما: