لغو برنامه‌های عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک در روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

با عرض تسلیت ضایعه بزرگ شهادت ریاست محترم جمهوری اسلامی حضرت آیت‌الله دکتر رئیسی و هیات همراه به آگاهی می‌رسانیم برنامه‌های عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک در روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار نخواهد شد.

لغو برنامه‌های عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک در روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

لغو برنامه‌های عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک در روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

با عرض تسلیت ضایعه بزرگ شهادت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله دکتر رئیسی و هیات همراه به آگاهی می‌رسانیم برنامه‌های عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک در روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 برگزار نخواهد شد.

برچسب‌ها:

نظر شما: