رونمایی از ۲۰ کتاب تازه نشریافته با موضوع میراث مشترک ایران و عراق

۲۰ کتاب تازه نشریافته با موضوع میراث مشترک ایران و عراق در روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی در پیش‌همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق، در کتابخانه و موزه ملی ملک رونمایی می‌شود.

رونمایی از ۲۰ کتاب تازه نشریافته با موضوع میراث مشترک ایران و عراق

در پیش‌همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق

۲۰ کتاب تازه نشریافته با موضوع میراث مشترک ایران و عراق، در کتابخانه و موزه ملی ملک رونمایی می‌شود

۲۰ کتاب تازه نشریافته با موضوع میراث مشترک ایران و عراق در روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی در پیش‌همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق، در کتابخانه و موزه ملی ملک رونمایی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، مولفان این آثار در این مراسم رونمایی که ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۵ اسفند 1۱۳۹۳ خورشیدی برگزار می‌شود، حضور می‌یابند.

همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق با کوشش و همکاری مجمع ذخائر اسلامی، موسسه تاریخ علم و فرهنگ (قم- ایران) و کتابخانه و موزه ملی ملک، با مجموعه‌ای از برنامه‌های گوناگون علمی و فرهنگی در اسفند ۱۳۹۳ خورشیدی برگزار می‌شود.

در کنار این نشست، نمایشگاه میراث مشترک ایران و عراق به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک برپا شده است که بخشی از نخستین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق به شمار می‌آید. این نمایشگاه از روز پنج‌شنبه ۱۸ دی۱۳۹۳ خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش یافته و در آن جلوه‌هایی از میراث مشترک ایران و عراق به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش درآمده است.

نظر شما: