​برگزاری نشست تخصصی همگرایی بافت میراث فرهنگی در سازمان‌دهی اشیای محتوایی

هم‌زمان با برگزاری نشست تخصصی هم‌گرایی بافت میراث فرهنگی (کتابخانه، موزه و آرشیو) در سازمان‌دهی اشیای محتوایی، دو کتاب جدید در حوزه ذخیره و بازیابی اطلاعات دانش با حضور گروهی از استادان و کارشناسان حوزه کتاب‌داری در کتابخانه و موزه ملی ملک رونمایی شد.

​برگزاری نشست تخصصی همگرایی بافت میراث فرهنگی در سازمان‌دهی اشیای محتوایی

هم‌زمان با برگزاری نشست تخصصی هم‌گرایی بافت میراث فرهنگی (کتابخانه، موزه و آرشیو) در سازمان‌دهی اشیای محتوایی، دو کتاب جدید در حوزه ذخیره و بازیابی اطلاعات دانش با حضور گروهی از استادان و کارشناسان حوزه کتاب‌داری در کتابخانه و موزه ملی ملک رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست تخصصی هم‌گرایی بافت میراث فرهنگی (کتابخانه، موزه و آرشیو) در سازمان‌دهی اشیای محتوایی در روز سه‌شنبه ۲۶خرداد۱۳۹۴ خورشیدی ساعت ۱۵ تا ۱۷، با رونمایی دو کتاب جدید در حوزه کتاب‌داری همراه شد. «فراداده‌ها؛ موتورهای کاوش وب و میانکنش‌پذیری آنها» تالیف دکتر سیدمهدی طاهری، دکتر نجلا حریری و دکتر سیدرحمت‌الله فتاحی و «ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش با تاکید بر رویکردهای نوین» تالیف دکتر سیدمهدی طاهری، دو کتابی بودند که کارشناسان علم اطلاعات و دانش‌شناسی هم‌زمان با نشستی تخصصی رونمایی کردند.

در اینجا می‌توانید گزیده‌ای از تصویرهای این نشست تخصصی را ببینید؛

گزارش تصویری نشست تخصصی همگرایی بافت میراث فرهنگی در سازمان‌دهی اشیای محتوایی

برچسب‌ها:

نظر شما: