​نیک‌اندیشان ایرانی و خارجی ۷۸۹ جلد کتاب و نشریه در سال ۱۳۹۴ به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کردند

۱۱۲ شخصیت نیک‌اندیش حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، ۷۸۹ جلد کتاب و نشریه به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کردند.

​نیک‌اندیشان ایرانی و خارجی ۷۸۹ جلد کتاب و نشریه در سال ۱۳۹۴ به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کردند

نیک‌اندیشان ایرانی و خارجی ۷۸۹ جلد کتاب و نشریه در سال۱۳۹۴ به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کردند

۱۱۲ شخصیت نیک‌اندیش حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، ۷۸۹ جلد کتاب و نشریه به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، گروهی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، هر سال مجموعه‌ای از کتاب‌ها و نشریه‌های تاریخی و روز را به یکی از شش کتابخانه بزرگ ایران در حوزه نسخه‌های خطی اهدا می‌کنند. ۱۱۲ شخصیت حقیقی و حقوقی در مسیر این سنت نیک، در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، ۷۸۹جلد کتاب و نشریه را به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کردند. از این مجموعه، افراد حقوقی (نهادها و سازمان‌ها) ۱۸۷ عنوان در ۲۸۴ جلد کتاب، افراد حقیقی ۳۹۰ عنوان در ۴۵۲ جلد کتاب و نشریه و سرانجام ۵۳ نشریه در حال انتشار را بر اساس سنت دیرینه اهدای کتاب و نشریه به بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران واگذاردند.

از میان اشخاص حقوقی اهداکننده کتاب به کتابخانه و موزه ملی ملک در سال ۱۳۹۴ خورشیدی می‌توان به انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، انتشارات یساولی، دانشگاه بامبرگ آلمان، شورای اجتماعی وزارت کشور، فرهنگستان علوم پزشکی، موسسه علمی فرهنگی دانش‌گستر و نشر مجمع ذخائر اسلامی اشاره کرد. 

نظر شما: